Veřejné zakázky resortu Ministerstva životního prostředí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo životního prostředí a jeho resortní organizace.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rack PDU
VZ malého rozsahu Zadávání 03.07.2020 22.07.2020 12:00
All-In-One
VZ malého rozsahu Zadávání 03.07.2020 23.07.2020 09:00
Digitální tester UTP kabelů
VZ malého rozsahu Zadávání 01.07.2020 22.07.2020 09:00
Tiskárna štítků
VZ malého rozsahu Zadávání 30.06.2020 21.07.2020 12:00
Externí disky a sluchátka s mikrofonem
VZ malého rozsahu Zadávání 29.06.2020 21.07.2020 09:00
Sluchátka s mikrofonem
VZ malého rozsahu Zadávání 25.06.2020 20.07.2020 10:00
Nákup vybavení pro projekt LIFE IP
VZ malého rozsahu Zadávání 15.06.2020 24.06.2020 10:00
Licence Red Hat Enterprise Linux Server včetně EUS
VZ malého rozsahu Zadávání 05.06.2020 19.06.2020 10:00
Rozšíření kapacity páteřní datové sítě (prvky CISCO)
VZ malého rozsahu Zadávání 18.05.2020 27.05.2020 10:00
"Výstavba podzemní těsnící clony (stěny) v lokalitě Meziboří"
podlimitní Hodnocení 04.05.2020 12.06.2020 10:00
Penetrační testy webových aplikací a IT infrastruktury
VZ malého rozsahu Zadávání 17.04.2020 06.05.2020 10:00
LIFE CS_opakované řízení_výřezy_BS pod Radobýlem
VZ malého rozsahu Zadávání 17.02.2020 26.02.2020 08:00
Výměna potrubí topné vody v KC Floret
mimo režim ZZVZ Zadávání 31.01.2020
Nákup diktafonů a reproduktorů pro monitoring vybraných druhů ptáků a savců
VZ malého rozsahu Zadávání 15.08.2018 03.09.2018 09:00
Nákup fotopastí pro monitoring vybraných druhů ptáků a savců
VZ malého rozsahu Zadávání 15.08.2018 03.09.2018 09:00
všechny zakázky