Veřejné zakázky resortu Ministerstva životního prostředí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo životního prostředí a jeho resortní organizace.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Opravy vozidel Správy KRNAP - oblast Vrchlabí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.06.2018 02.07.2018 10:00
Rámcová dohoda - kominické služby
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.06.2018 29.06.2018 10:00
Klávesnice a myši k PC
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 15.06.2018 09.07.2018 10:00
ICT pro projekt č. CE1001 a názvem 3Lynx v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE (II)
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 15.06.2018 26.06.2018 09:00
Snížení energetické náročnosti budovy AOPK ČR - oddělení SCHKO Blaník, Louňovice pod Blaníkem - druhé opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 14.06.2018 28.06.2018 09:00
Nákup stolních a stojanových ventilátorů
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 13.06.2018 02.07.2018 10:00
Genetická analýza populací pstruha obecného v rámci projektu „Posilování populací perlorodky říční v lokalitách soustavy Natura 2000 v zeleném pásu Bavorsko – Česko“
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 13.06.2018 25.06.2018 11:00
Aktualizace vrstvy záplavových území II.
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 13.06.2018 26.06.2018 10:00
Kabely
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 13.06.2018 22.06.2018 09:00
Ergonomická myš včetně masážního návleku
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 13.06.2018 22.06.2018 09:00
Externí správa IBM FileNet na 3 roky - druhé opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 12.06.2018 25.06.2018 12:00
Společná technická podpora, zpracování a interpretace dat
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.06.2018 25.06.2018 10:00
Stejnokrojové součásti pro zaměstnance Správy NP Šumava - Služební terénní stejnokroj
nadlimitní Příjem nabídek 12.06.2018 23.07.2018 10:00
Monitoring povrchového odtoku - faktory řídící chemismus povrchových vod
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.06.2018 26.06.2018 10:00
Kalamitní těžba a přibližování lanovkami
podlimitní Příjem nabídek 11.06.2018 27.06.2018 10:00
všechny zakázky