Veřejné zakázky resortu Ministerstva životního prostředí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo životního prostředí a jeho resortní organizace.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup 30 fotopastí s příslušenstvím
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 19.02.2018 06.03.2018 09:00
Chemické rozbory vzorků povrchových (rašelinných) vod 2018 - 2019
podlimitní Příjem nabídek 19.02.2018 07.03.2018 10:00
Stavební práce v budově MŽP pro rok 2018
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 16.02.2018 13.03.2018 09:00
Monitoring návštěvnosti metodou automatických sčítačů
nadlimitní Příjem nabídek 15.02.2018 21.03.2019 09:00
Krkonošské muzeum památníku Zapadlých vlastenců - dodávka expozice
nadlimitní Příjem nabídek 12.02.2018 22.03.2018 10:00
Zajištění služeb pevné telefonie pro MŽP
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 12.02.2018 21.02.2018 09:00
Úklidové služby Správy KRNAP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.02.2018 23.02.2018 10:00
Dodávka svařovaného pletiva
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.02.2018 23.02.2018 10:00
Dodávka modřínových kůlů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.02.2018 23.02.2018 10:00
Dodávka chemických přípravků
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.02.2018 28.02.2018 10:00
Dodávka dřevěných dílů k individuálním ochranám
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.02.2018 23.02.2018 10:00
Nákup tabletů a mobilních telefonů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.02.2018 20.02.2018 10:00
Dodávka originálních výrobků spotřebního materiálu pro kancelářskou techniku
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 07.02.2018 16.02.2018 09:00
Dodávka tašek na tříděný odpad
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.02.2018 21.02.2018 10:00
Pěstební činnost na území KRNAP a jeho OP – ÚP31, ÚP35
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.02.2018 19.02.2018 10:00
všechny zakázky