Veřejné zakázky resortu Ministerstva životního prostředí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo životního prostředí a jeho resortní organizace.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Mobilní telefony
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 18.02.2019 27.02.2019 09:00
Průkaz Energetické Náročnosti Budovy a Energetický Audit
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.02.2019 22.02.2019 11:00
Celoinspekční školení pro inspektory oddělení ochrany vod
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.02.2019 19.02.2019 10:00
ŘDT - dodávka a instalace protipožárních obložek dveří a dodávka obložkových zárubní do hlavní (staré) budovy ředitelství ČiŽP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.02.2019 22.02.2019 10:00
Nákup kabelů
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 07.02.2019 18.02.2019 09:00
Dodávka a montáž 2 ks klimatizačních jednotek do technické místnosti v budově Ministerstva životního prostředí
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 06.02.2019 04.03.2019 10:00
Školení pracovníků oddělení ochrany ovzduší ČIŽP
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.01.2019 08.02.2019 10:00
Pronájem kavárny v Návštěvnickém centru v areálu Dendrologické zahrady Průhonie
mimo režim ZZVZ Zadávání VZ 08.01.2019 31.01.2019 23:59
Inventarizace dřevin na vybraných lokalitách ve Východních Čechách
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 28.11.2018 07.12.2018 10:00
Stavební práce v budově MŽP pro rok 2019
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 28.11.2018 11.12.2018 09:00
Projektová dokumentace-Environmentální rekonstrukce areálu Správy NP České Švýcarsko
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.11.2018 16.01.2019 12:00
Nákup 10 ks stolních lamp
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 06.11.2018 19.11.2018 08:00
Rekonstrukce stodoly v lokalitě Český vrch-II.pokus
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.10.2018 14.11.2018 10:00
Rozšíření ekonomického informačního systému o elektronický oběh a schvalování dokladů
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.10.2018 23.10.2018 12:00
Nákup diktafonů a reproduktorů pro monitoring vybraných druhů ptáků a savců
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 15.08.2018 03.09.2018 09:00
všechny zakázky