Veřejné zakázky resortu Ministerstva životního prostředí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo životního prostředí a jeho resortní organizace.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Mobilní telefon včetně příslušenství, stabilizátoru a stativu
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 13.05.2019 22.05.2019 09:00
Licence Red Hat Enterprise Linux Server včetně EUS
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 07.05.2019 22.05.2019 10:00
Nákup prezentérů
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 03.05.2019 16.05.2019 09:00
Nákup napájecích adaptérů
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 03.05.2019 15.05.2019 09:00
Dodávka a montáž 2 kusů klimatizačních jednotek do technické místnosti v budově Ministerstva životního prostředí II
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 30.04.2019 17.05.2019 10:00
Oprava páteřního rozvodu pitné a požární vody v budově Lidická 25, Brno
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 24.04.2019 06.05.2019 10:00
Nákup ventilátorů 2019
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 23.04.2019 14.05.2019 09:30
Zpracování projektů rekonstrukcí PZTS OI Liberec a OI Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.03.2019 09.04.2019 10:00
Kalibrace a servisní prohlídka Olfaktometru TO8-8
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.03.2019 01.04.2019 09:00
OI – Ústí nad Labem GPS Trimble Geo 7X, OI - Ostrava dokoupení GPS Trimble Geo 7
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.03.2019 25.03.2019 10:00
Dodávka VT 2019
mimo režim ZZVZ Zadávání VZ 25.02.2019
ŘDT - dodávka a instalace protipožárních obložek dveří a dodávka obložkových zárubní do hlavní (staré) budovy ředitelství ČiŽP
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.02.2019 22.02.2019 10:00
Rozšíření ekonomického informačního systému o elektronický oběh a schvalování dokladů
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.10.2018 23.10.2018 12:00
Nákup diktafonů a reproduktorů pro monitoring vybraných druhů ptáků a savců
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 15.08.2018 03.09.2018 09:00
Nákup fotopastí pro monitoring vybraných druhů ptáků a savců
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 15.08.2018 03.09.2018 09:00
všechny zakázky