Veřejné zakázky resortu Ministerstva životního prostředí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo životního prostředí a jeho resortní organizace.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup USB flash disků
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 15.11.2019 26.11.2019 09:00
Nákup myčky nádobí pro MŽP včetně instalace
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 15.11.2019 25.11.2019 10:00
ŘDT - zakoupení fotovybavení IV
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.11.2019 26.11.2019 10:00
Modernizace kamerových systémů v objektech ČIŽP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.11.2019 22.11.2019 10:00
Záslepky do RACKů
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 12.11.2019 21.11.2019 09:00
Tablet včetně příslušenství
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 07.11.2019 18.11.2019 09:00
Výměna stoupačkových dvířek v budově OI HK
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.11.2019 15.11.2019 10:00
Nákup metalických SFP+ modulů
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 21.10.2019 31.10.2019 13:00
Mobilní telefon včetně příslušenství
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 18.10.2019 31.10.2019 11:00
Servery pro CENIA
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 02.10.2019 16.10.2019 10:00
Preventivní hodnocení krajinného rázu - část 2 - CHKO Železné hory
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 11.09.2019 23.09.2019 10:00
LIFE CS_EVL Milešovka_kosení, výřez_2. kolo
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 03.09.2019 12.09.2019 08:00
ŘDT - laboratorní váhy II
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.08.2019 12.09.2019 10:00
ŘDT - nákup a instalace velkoobjemového mrazicího boxu II
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.08.2019 03.09.2019 10:00
ŘDT - nákup dronu II
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.08.2019 26.08.2019 13:00
všechny zakázky