Veřejné zakázky resortu Ministerstva životního prostředí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo životního prostředí a jeho resortní organizace.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění kurzů zaměřených na zlepšení dovedností řadových inspektorů při jednání s problémovým subjektem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.07.2018 31.07.2018 10:00
Lesnický software a zařízení - opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 20.07.2018 03.08.2018 09:00
Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - TDS
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 20.07.2018 02.08.2018 10:00
Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR Bažantula - TDS
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 18.07.2018 30.07.2018 09:00
Oprava Školní naučné stezky přírodovědné Křivoklát (zejména zhotovení a montáž informačních tabulí a železných patek)
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 18.07.2018 30.07.2018 12:00
Úklidové služby v Domě přírody Moravského krasu - opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 18.07.2018 30.07.2018 13:00
Nákup fotopastí s příslušenstvím
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.07.2018 02.08.2018 10:00
Stolní reproduktory
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 17.07.2018 26.07.2018 09:00
Rekonstrukce stodoly v lokalitě Český vrch
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.07.2018 27.07.2018 10:00
Revitalizace a rekonstrukce nádrží v PP Stonáč
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 10.07.2018 27.07.2018 09:15
Dům přírody Žďárských vrchů – interiérové vybavení bez expozice - opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 09.07.2018 23.07.2018 09:00
Realizace bioindikačních testů s využitím juvenilních jedinců perlorodky říční - druhé opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 04.07.2018 17.07.2018 09:00
Snášení klestu – Obnova samořídících funkcí lesních ekosystémů KRNAP-II.
nadlimitní Příjem nabídek 03.07.2018 16.08.2018 10:00
Kosení v národní přírodní památce Hrabanovská černava 2018 - opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 02.07.2018 13.07.2018 09:00
Implementace Enterprise infrastruktury digitální důvěry dle eIDAS etapa 3
nadlimitní Příjem nabídek 29.06.2018 02.08.2018 10:00
všechny zakázky