Veřejné zakázky resortu Ministerstva životního prostředí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo životního prostředí a jeho resortní organizace.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zvýšení biodiverzity v PR Nový rybník - opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 21.09.2018 03.10.2018 09:00
UPS
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 20.09.2018 02.10.2018 09:00
Nákup 3 ks plnoautomatických kávovarů JURA Impressa C65 nebo JURA D6 Platin
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 19.09.2018 08.10.2018 08:10
Oprava účelové komunikace Skalní mlýn - Kateřinská jeskyně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2018 03.10.2018 09:00
Výroba smaltovaných tabulí dle vyhl. MŽP č. 45/2018 Sb.
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 18.09.2018 27.09.2018 09:00
Tisk materiálů pro plnění Edičního a PR plánu CENIA, české informační agentury životního prostředí
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 18.09.2018 01.10.2018 09:00
Provedení podzimního a jarního odchovu perlorodky říční, péče o juvenilní jedince a selekce perlorodek pro bioindikační testy prostředí
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 17.09.2018 02.10.2018 09:00
Mobilní telefon včetně příslušenství
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 17.09.2018 26.09.2018 09:00
Nákup mobilních telefonů
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 13.09.2018 24.09.2018 08:00
LTE modemy
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 12.09.2018 21.09.2018 09:00
Rekonstrukce GB – zahradnické práce
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.09.2018 24.09.2018 10:00
Oprava lesních cest v Národním parku Šumava - ÚP Borová Lada, poškozených po přívalovém dešti ze dne 12. 6. 2018
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.09.2018 20.09.2018 10:00
Dodávka vysokozdvižného vozíku
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 07.09.2018 18.09.2018 09:00
Rekonstrukce GB – stavební část
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.09.2018 21.09.2018 10:00
Uzavření rámcové dohody na tiskové práce
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.09.2018 20.09.2018 10:00
všechny zakázky