Nastavení cenové položky

Informace o cenové položce
Název: Terénní automobil s pohonem 4 x 4 s karoserií Double Cab (Pick-up), segmentu trhu I, kategorie N1G
Kód (nepovinné):
Klasifikace (nepovinné): 34110000-1
Jednotka: Kus
Poptávané množství: 4 jednotek
Naceňované množství: 1 jednotek
Cenová kategorie: Celková cena nabídky
Bližší popis:
(nepovinné)
Parametry cenové položky
Odečitatelnost: o hodnotu cenové položky se snižuje celková hodnota cenové kategorie
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota cenové položky musí být násobkem: NENASTAVENO
zpět