Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Tisk emisních plaket
Odesílatel Peter Safko
Organizace odesílatele Státní fond životního prostředí České republiky [IČO: 00020729]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.08.2014 17:16:58
Předmět Dodatečné informace č. 2

Zadavatel veřejné zakázky „Tisk emisních plaket“ poskytuje na základě žádosti jednoho z dodavatelů tyto dodatečné informace k zadávací dokumentaci:

DOTAZ Č. 1:
„Ze zadávací dokumentace a technické specifikace není zřejmé, zda se bude jednat o samolepku, nebo se plaket bude vkládat do nějakého plastového obalu, který bude připevněn na sklo automobilu. Připouští se obě varianty pro připevnění plakety na sklo automobilu?“

ODPOVĚĎ:
Jedná se výhradně o samolepku, která se bude lepit na vnitřní stranu čelního skla automobilu. Umístění do plastového obalu je nepřípustné.


DOTAZ Č. 2:
„V technické specifikaci v bodu 2 se požaduje užití papíru s vysokým obsahem plastových vláken, s vodoznakem a UV svítícími vlákny. Není ovšem specifikován design vodoznaku. Můžeme použít motiv obecného vodoznaku, nebo se pro výrobu emisních plaket musí užít vodoznak s konkrétním motivem?“

ODPOVĚĎ:
Není stanoven vodoznak s konkrétním motivem, musí však splňovat předepsanou ochrannou funkci.


DOTAZ Č. 3:
„V technické specifikaci v bodu 4 požadujete užití tisku ofsetovou technikou. Ale nepožadujete použití konkrétní tiskové techniky na tisk lícové strany. Můžeme použít na lícovou stranu libovolnou tiskovou techniku?“

ODPOVĚĎ:
I na tisk lícové strany emisní plakety je nutno použít tisk ofsetovou technikou s výjimkou vytištění identifikačního čísla plakety.


DOTAZ Č. 4:
„V technické specifikaci požadujete garantovat životnost emisních plaket 15 let. Na které parametry emisních plaket se tato garance vztahuje?“

ODPOVĚĎ:
Garance životnosti 15 let se vztahuje na veškeré parametry emisních plaket.


DOTAZ Č. 5:
„V technické specifikaci v bodě 7 je uvedeno, že plakety musí být překryty čirou folií s násekem na jeho spodním okraji v prostoru okénka pro zápis registrační značky vozidla. Jaký je účel překrytí plakety touto folií? Jaké od toho očekáváte vlastnosti? Prosím uveďte detailnější specifikaci náseku. Tyto parametry jsou velmi důležité pro zvolení správné výrobní technologie a ceny.“

ODPOVĚĎ:
Fólie slouží jako krycí a ochranná vrstva, jež musí být schopna částečného odlepení pro zápis registrační značky vozidla. Před samotným nalepením na čelní sklo automobilu se ze samolepky odstraňuje zcela.


DOTAZ Č. 6:
„V zadávací dokumentaci ani technické dokumentaci není požadavek na gramáž papíru. Můžeme si tedy zvolit?“

ODPOVĚĎ:
Gramáž papíru není specifikovaná, je na volbě výrobce.


ZMĚNA NÁVRHU RÁMCOVÉ SMLOUVY
Současně zadavatel uveřejňuje poupravenou přílohu č. 4 zadávací dokumentace – rámcovou smlouvu. Předmětem úpravy rámcové smlouvy jsou pouze nesprávné legislativní odkazy na starší právní úpravu. Tyto úpravy nezakládají změnu zadávacích podmínek.


ZMĚNA ROZSAHU LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK
V důsledku uveřejnění těchto dodatečných informací, které vysvětlují technické podmínky obsažené v zadávací dokumentaci a ve smyslu § 40 odst. 3 zákona stanovuje zadavatel konec lhůty pro podání nabídek na 12. 09. 2014 v 13:00 hod..


Přílohy
- Tisk emisních plaket - 05 - Příloha č 4 ZD - Rámcová smlouva_dodatečné info č. 2.doc (1.40 MB)
- Dodatečné informace č. 2_el. podpis.pdf (300.85 KB)