Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Instalace pilotního monitorovacího systému a jeho napojení na systém včasného varování
Odesílatel Mirko Vaněček
Organizace odesílatele Česká geologická služba [IČO: 00025798]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.03.2015 16:24:35
Předmět Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu

Instalace pilotního monitorovacího systému a jeho napojení na systém včasného varování


Přílohy
- 1. Výzva monitoring.pdf (679.70 KB)