Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Prodej nadnormativních zásob tiskovin, map, knih, časopisů a dalších periodik
Odesílatel Zdenek Cilc
Organizace odesílatele Česká geologická služba [IČO: 00025798]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.03.2015 13:41:26
Předmět Oznámení

Oznámení


Přílohy
- Soubor00014.pdf (1.49 MB)
- Soubor00014.pdf (1.49 MB)
- Soubor00014.pdf (1.49 MB)