Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Těžba harvestorem s vyvážením na OM
Odesílatel Kateřina Kynčlová
Organizace odesílatele Správa Krkonošského národního parku [IČO: 00088455]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.03.2015 09:34:31
Předmět Výzva

Výzva