Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Uzavření rámcové smlouvy na dodávky pneumatik na rok 2015
Odesílatel Kateřina Kynčlová
Organizace odesílatele Správa Krkonošského národního parku [IČO: 00088455]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.03.2015 10:51:43
Předmět Výzva

Výzva