Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Tisk emisních plaket
Odesílatel Peter Safko
Organizace odesílatele Státní fond životního prostředí České republiky [IČO: 00020729]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.07.2014 15:33:15
Předmět Dodatečné informace

Zadavatel veřejné zakázky „Tisk emisních plaket“ poskytuje na základě žádosti jednoho z dodavatelů tyto dodatečné informace k zadávací dokumentaci:

DOTAZ:

„Jaký je postup pro získání pár skutečných vzorků:
a) Emisní plaketa pro Emisní kategorii 2 - červená RAL 3020;
b) Emisní plaketa pro Emisní kategorii 3 - žlutá RAL 1023;
c) Emisní plaketa pro Emisní kategorii 4 - zelená RAL 6024

Jsme laskavě požádat, aby nám poslat pár vzorků skutečných emisních plaket, aby jim nahlížet do našich výrobních zařízení.

Jak může naše firma získat skutečné zboží?“


ODPOVĚĎ:

Požadavek na zabezpečení tisku emisních plaket vzešel z novelizovaného znění ustanovení § 14 odst. 4 věta třetí zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Samotný tisk emisních plaket je prováděn v závislosti od právoplatného vyhlášení nízkoemisních zón na základě požadavku samosprávních územních celků.

Z tohoto důvodu dosud tisk emisních plaket nebyl realizován, v důsledku čehož vzorky emisních plaket neexistují a nebudou dodavatelům v rámci zadávacího řízení poskytovány.

Zadávací dokumentace k dotčené veřejné zakázce však technické požadavky na formu tisku a parametry vyžadovaných materiálů dostatečně popisují v čl. 1.4, přičemž se jedná o konkretizaci obligatorních náležitosti tisku emisních plaket ve smyslu § 3 a přílohy č. 2 nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách, ve znění pozdějších předpisů.


Přílohy
- Dodatečné informace č. 1.pdf (474.41 KB)