Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Generální dozor objednatele
Odesílatel Karolína Čermáková
Organizace odesílatele Česká republika - Ministerstvo životního prostředí [IČO: 00164801]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.02.2015 04:46:16
Předmět Dodatečné informace č. 2

Dobrý den,

v příloze naleznete úplné znění dodatečných informací č. 2 k zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky včetně aktualizovaného znění zadávací dokumentace a její přílohy č. 6 (návrh smlouvy).

S pozdravem

Mgr. Karolína Týlová
samostatné oddělení veřejných zakázek


Přílohy
- 006 Příloha 6 Návrh smlouvy - aktualizované znění.docx (44.99 KB)
- 006 Příloha 6 Návrh smlouvy - aktualizované znění.pdf (272.62 KB)
- 006 Zadávací dokumentace - aktualizované znění.pdf (265.29 KB)
- 006 Dodatecne_info_c.2_GDO.pdf (146.05 KB)