Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „Správa vnitropodnikové sítě a uživatelská podpora“
Odesílatel Romana Spolková
Organizace odesílatele Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. [IČO: 00027073]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.03.2022 07:53:46
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení účastnící, v příloze Vám zasílám vysvětlení zadávací dokumentace.


Přílohy
- Dodatečné informace 2.pdf (783.15 KB)