Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „Správa vnitropodnikové sítě a uživatelská podpora“
Odesílatel Romana Spolková
Organizace odesílatele Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. [IČO: 00027073]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.03.2022 14:17:23
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel upravil podmínky pro prohlídku místa plnění a v návaznosti na tyto změnu upravil i termín pro podání nabídek.


Přílohy
- Dodatečné informace 1.pdf (722.26 KB)