Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Aktualizace a zpracování Požárně bezpečnostního řešení, Dokumentace zdolávání požáru a Pasportizace pro objekty vybraných Oblastních inspektorátů a ředitelství ČIŽP
Odesílatel Alexandra Vagenknechtová
Organizace odesílatele Česká republika – Česká inspekce životního prostředí [IČO: 41693205]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.03.2020 16:51:16
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávacích podmínek


Přílohy
- Dodatečné informace č 1.pdf (353.88 KB)