Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení ANALÝZY PŮDNÍCH VZORKŮ
Odesílatel Romana Spolková
Organizace odesílatele Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. [IČO: 00027073]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.06.2016 06:44:24
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky - ANALÝZY PŮDNÍCH VZORKŮ