Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Cloudingové a hostingové služby pro informační systémy ISPOP a EnviHELP - II
Odesílatel Jiří Hloužek
Organizace odesílatele CENIA, česká informační agentura životního prostředí [IČO: 45249130]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.05.2018 18:10:58
Předmět Změna zadávací dokumentace č.2

Prodloužení termínu pro podání nabídek

Změna se týká Zadávací dokumentace
Kapitola 8 odstavec a)

Původní text:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 20.06.2018 v 10:00 Hod.
Nový text:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 29.06.2018 v 10:00 Hod.


Přílohy
- Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č.2.pdf (41.49 KB)