Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Cloudingové a hostingové služby pro informační systémy ISPOP a EnviHELP - II
Odesílatel Jiří Hloužek
Organizace odesílatele CENIA, česká informační agentura životního prostředí [IČO: 45249130]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.05.2018 18:06:18
Předmět Změna zadávací dokumentace č.1

Změna se týká Přílohy č. 6 Specifikace služby Zadávací dokumentace KL002.
Služba technického provozu a poskytování virtuální infrastruktury.
Kapitola - Služba licencování


Přílohy
- Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č.1.pdf (234.63 KB)