Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Cloudingové a hostingové služby pro informační systémy ISPOP a EnviHELP - II
Odesílatel Jiří Hloužek
Organizace odesílatele CENIA, česká informační agentura životního prostředí [IČO: 45249130]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.05.2018 15:02:57
Předmět Změna zadávací dokumentace - termínu pro podání nabídek

Z důvodu změny Zadávací dokumentace se upravuje změna termínu pro podání nabídek viz. Příloha


Přílohy
- Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č.2.pdf (41.49 KB)