Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Cloudingové a hostingové služby pro informační systémy ISPOP a EnviHELP - II
Odesílatel Jiří Hloužek
Organizace odesílatele CENIA, česká informační agentura životního prostředí [IČO: 45249130]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.05.2018 14:44:26
Předmět Změna zadávací dokumentace

Změna Zadávací dokumentace zadavatelem
Změna v Příloze č. 6 - Specifikace služeb Zadávací dokumentace (Specifikace služeb) KL002
- Služba technického provozu a poskytování virtuální infrastruktury kapitola
- Služba Licencování
viz. příloha Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č.1


Přílohy
- Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č.1.pdf (234.63 KB)