Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí
Odesílatel Zuzana Mášová
Organizace odesílatele Česká republika - Ministerstvo životního prostředí [IČO: 00164801]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.09.2014 12:26:51
Předmět Dodatečné informace č. 2

Dobrý den,
přílohou této zprávy je úplné znění dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám.
S pozdravem
Mgr. Zuzana Mášová
samostatné oddělení veřejných zakázek
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Přílohy
- Dodatečné_info_č.2.pdf (218.88 KB)