Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Drobná výpočetní technika, příslušenství a elektronika
Odesílatel Lukáš Hrubý
Organizace odesílatele Správa Krkonošského národního parku [IČO: 00088455]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.02.2018 14:02:49
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Oznamujeme Vám, že zadavatel mění zadávací podmínky zadávací dokumentace, části B "Technická specifikace", a to v požadovaném počtu ks položek č. 28-31. Nové znění dotčeného dokumentu tvoří přílohu této dodatečné informace. Provedené změny jsou v dokumenty zvýrazněny žlutou barvou. Původní zadávací dokumentace, část B "Technická specifikace" je irrelevantní.
Z důvodu výše uvedené změny zadavatel zároveň rozhodl o prodloužení termínu pro podání nabídek na plnění této veřejné zakázky do 7. 2. 2018, 10:00 hod. Původní termín je irrelevantní.


Přílohy
- B_technicka_specifikace-zmenena-01-02-2018.pdf (283.79 KB)