Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Opravy cest po přívalových deštích - 06, 07, 08/2017
Odesílatel Kateřina Kynčlová
Organizace odesílatele Správa Krkonošského národního parku [IČO: 00088455]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.01.2018 10:46:51
Předmět II. Vysvětlení zadávací dokumentace

II. vysvětlení zadávací dokumentace včetně nové přílohy č. 1 výkazu výměr LC Šenlánské


Přílohy
- II_dodatecna_informace.zip (2.69 MB)