Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Uzavření rámcové dohody na projektové práce na cestách
Odesílatel Radka Braunová
Organizace odesílatele Správa Krkonošského národního parku [IČO: 00088455]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.01.2018 10:27:14
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky.