Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Uzavření rámcových dohod na těžbu motorovou pilou na území KRNAP
Odesílatel Kateřina Kynčlová
Organizace odesílatele Správa Krkonošského národního parku [IČO: 00088455]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.01.2018 10:17:35
Předmět Výzva

Výzva, zadávací dokumentace