Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Uzavření rámcových dohod na přibližování dřevní hmoty koňským potahem na území KRNAP
Odesílatel Kateřina Kynčlová
Organizace odesílatele Správa Krkonošského národního parku [IČO: 00088455]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.01.2018 10:12:37
Předmět Výzva

Výzva, zadávací dokumentace