Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dokončené přibližování vyvážecím traktorem na OM na území KRNAP jeho OP
Odesílatel Kateřina Kynčlová
Organizace odesílatele Správa Krkonošského národního parku [IČO: 00088455]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.11.2017 14:05:10
Předmět Výzva

Zadávací dokumentace je přístupná na profilu zadavatele https://ezak.mzp.cz/profile_display_14.html


Přílohy
- A_vyzva.pdf (680.60 KB)