Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Tisk emisních plaket
Odesílatel Peter Safko
Organizace odesílatele Státní fond životního prostředí České republiky [IČO: 00020729]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.09.2014 15:24:11
Předmět Dodatečné informace

Zadavatel veřejné zakázky „Tisk emisních plaket“ poskytuje na základě žádosti jednoho z dodavatelů tyto dodatečné informace k zadávací dokumentaci:

DOTAZ č. 1:
„Vypisovatel výběrového řízení předá výrobci hotové a úplné grafické podklady pro zhotovení nálepek?“

ODPOVĚĎ:
Ne. Zadavatel nebude předávat vybranému uchazeči hotové a úplné grafické podklady pro zhotovení nálepek. Vybraný dodavatel připraví veškeré grafické a tiskové podklady emisních plaket sám a to na základě technických specifikací a dalších parametrů uvedených v čl. 1.4 zadávací dokumentace a v § 3 a v příloze č. 2 nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády“). Konkrétní provedení emisních plaket si následně zadavatel s vybraným uchazečem vzájemně schválí.

DOTAZ č. 2:
„Přímá barva je uváděna v odstínu RAL. Nemáte přesný číselný údaj např. dle vzoru Pantone?“

ODPOVĚĎ:
Specifikace barevného odstínu a jeho klasifikace jsou stanoveny ve smyslu nařízení vlády. Zadavatel nebude tyto parametry dál specifikovat. Takto stanovené označení barevnosti je provedeno i s ohledem na výrobce dopravního značení, kterým budou zóny vymezeny. Zadavatel bude schvalovat příslušnou barevnost při náhledu u tiskového stroje na vzorový arch.

DOTAZ č. 3:
„V zadání jsou stanovena určitá poměrně náročná kritéria na zhotovitele a jejich doložení. Je to tak, že každý případný subdodavatel musí doložit veškeré kvalifikační předpoklady, včetně referencí a nakládání s informacemi minimálně v režimu vyhrazené?“

ODPOVĚĎ:
Ano, veškeré skutečnosti, které je povinen dodavatel prokázat v rámci kvalifikačních předpokladů, musí prokázat subdodavatel, jímž prostřednictvím dodavatel tyto kvalifikační předpoklady prokazuje, a to ve smyslu zadávací dokumentace a příslušných ustanovení zákona (zejména § 51 odst. 4 zákona).


Přílohy
- Dodatečné informace č. 4_el. podpis.pdf (245.43 KB)