Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění servisu a oprav služebních vozidel ČIŽP
Odesílatel Soňa Kružíková
Organizace odesílatele Česká republika – Česká inspekce životního prostředí [IČO: 41693205]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.11.2017 12:42:25
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Na základě ustanovení čl. II jednotlivých závazných návrhů smluv (přílohy č. 2A – 2N zadávací dokumentace) se zajištěním:
- STK rozumí „provedení prohlídek vozidel před pravidelnými prohlídkami STK včetně jejich zajištění (dále jen „zajištění STK“)“
- Emisí rozumí „provedení prohlídek vozidel před pravidelnými emisními kontrolami včetně jejich zajištění (dále jen „zajištění ME“)“;
Cena za STK v Kč bez DPH tedy zahrnuje cenu za technickou prohlídku a zajištění STK jednoho vozidla.
Cena za emise v Kč bez DPH tedy zahrnuje cenu za emisní prohlídku a zajištění emisní kontroly jednoho vozidla.