Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Těžba a přibližování dřevní hmoty na OM na území KRNAP a jeho OP
Odesílatel Kateřina Kynčlová
Organizace odesílatele Správa Krkonošského národního parku [IČO: 00088455]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.10.2017 07:21:10
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

I. Změna zadávací dokumentace


Přílohy
- I_zmena_zadavaci_dokumentace.zip (1.35 MB)