Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění servisu a oprav služebních vozidel ČIŽP
Odesílatel Soňa Kružíková
Organizace odesílatele Česká republika – Česká inspekce životního prostředí [IČO: 41693205]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.10.2017 17:37:07
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

zadavatel zveřejňuje upravenou přílohu č. 3 zadávací dokumentace. Změna byla provedena pouze v listu pro část 7 „Zajištění servisu a oprav služebních vozidel ostatních značek pobočky ČIŽP v Karlových Varech“.


Přílohy
- Příloha č. 3 Závazný formulář pro zpracování nabídkové ceny .xlsx (57.88 KB)