Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění servisu a oprav služebních vozidel ČIŽP
Odesílatel Soňa Kružíková
Organizace odesílatele Česká republika – Česká inspekce životního prostředí [IČO: 41693205]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.10.2017 16:38:29
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Veřejný zadavatel tímto uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 k nadlimitní veřejné zakázce dělené na 15 částí s názvem Zajištění servisu a oprav služebních vozidel ČIŽP, a to na základě předchozí žádosti účastníka, která byla doručena prostřednictvím profilu zadavatele EZAK dne 23. 10. 2017 v 10:22 hod.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4.pdf (123.36 KB)