Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění servisu a oprav služebních vozidel ČIŽP
Odesílatel Soňa Kružíková
Organizace odesílatele Česká republika – Česká inspekce životního prostředí [IČO: 41693205]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.10.2017 12:49:59
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Veřejný zadavatel tímto uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k nadlimitní veřejné zakázce dělené na 15 částí s názvem Zajištění servisu a oprav služebních vozidel ČIŽP, a to na základě předchozí žádosti účastníka, která byla doručena kontaktní osobě zadavatele prostřednictvím e-mailu dne 19. 10. 2017 v 16:41 hod.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.pdf (140.51 KB)