Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Oprava účelové komunikace Skalní mlýn-Punkevní jeskyně
Odesílatel Václav Klečka
Organizace odesílatele Správa jeskyní České republiky [IČO: 75073331]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.10.2017 07:38:25
Předmět Hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek


Přílohy
- Hodnocení nabídek.pdf (198.22 KB)