Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění servisu a oprav služebních vozidel ČIŽP
Odesílatel Soňa Kružíková
Organizace odesílatele Česká republika – Česká inspekce životního prostředí [IČO: 41693205]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.10.2017 11:28:18
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

součástí zveřejněné zadávací dokumentace je excel s názvem Příloha č. 3 - Závazný formulář pro zpracování nabídkové ceny, jehož obsahem jsou jednotlivé listy k jednotlivým částem veřejné zakázky. Předmětný excel naleznete po stažení a otevření souboru kompletní zadávací dokumentace a to jako poslední dokument tohoto souboru.

S pozdravem.

Mgr. Soňa Kružíková