Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Revitalizace výpustných ochranných prvků rybníka Černíč
Odesílatel Renata Helebrantová
Organizace odesílatele Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky [IČO: 62933591]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.09.2017 12:59:58
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
zadavatel požaduje, aby dodavatel ke své nabídce přiložil vyplněnou přílohu smlouvy č. 2 - oceněné soupisy prací (rozpočty), přílohu smlouvy č. 4 - časový harmonogram průběhu prací a přílohu č. 5 - seznam poddodavatelů/čestné prohlášení, že zhotovitel nemá poddodavatele.
Projektovou dokumentaci dodavatel ke své nabídce předkládat nemusí.

Původní zpráva

Datum 22.09.2017 10:43:27
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
prosím o upřesnění - jaké přílohy smlouvy požaduje zadavatel předložit do nabídky - je nutné předkládat projektovou dokumentaci a harmonogram?
Děkuji