Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Revitalizace výpustných ochranných prvků rybníka Černíč
Odesílatel Renata Helebrantová
Organizace odesílatele Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky [IČO: 62933591]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.09.2017 12:36:05
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Uložení sedimentu je dohodnuto s uživateli pozemků v mimo vegetační období (20.10. 2017-1.3.2018) s podmínkami minimalizace počtu pojezdů po dotčených pozemcích a s tím, že sediment nebude obsahovat cizí předměty – kameny, netkané textilie atd. a souladu vyvdaným rozhodnutím MěÚ Telč č. j. 584/2017OŽP/KR/201 a č. j. 4610/2017OŽP/KR/201.
Součástí výběrového řízení týkající se aplikace sedimentu jsou pouze položky uvedené v jednotlivých rozpočtech stavebních objektů až do položky s názvem: Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4“ s následujícím popisem „Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m“…… Úhrada za uložení NENÍ PŘEDMĚTEM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ.
Vlastní rozhrnutí sedimentu po pozemcích a jeho následné zapravení do půdního horizontu provede uživatel či vlastník pozemku a na základě smluvního vztahu se zadavatelem a NENÍ PŘEDMĚTEM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ.


Přílohy
- ulozeni_sedimentu.pdf (190.13 KB)
- Souhlas_s_ulozenim_sedimentu.pdf (1.04 MB)

Původní zpráva

Datum 14.09.2017 14:13:29
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Prosím o informaci za jakých podmínek je dohoduto uložení sedimentů na zemědělskou půdu a v případě úhrady do které položky zařadit?