Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava účelové komunikace Skalní mlýn-Punkevní jeskyně
Odesílatel Václav Klečka
Organizace odesílatele Správa jeskyní České republiky [IČO: 75073331]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.09.2017 12:21:09
Předmět Výzva Oprava účelové komunikace Skalní mlýn-Punkevní jeskyně

Výzva Oprava účelové komunikace Skalní mlýn-Punkevní jeskyně


Přílohy
- Výzva J201717 Oprava Stezky pro pěší - Jeskyně Na Pomezí.pdf (304.17 KB)