Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Tisk propagačních materiálů - projekt Společné vzdělávání pracovníků
Odesílatel Kateřina Kynčlová
Organizace odesílatele Správa Krkonošského národního parku [IČO: 00088455]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.08.2017 13:09:57
Předmět Příloha I. Doplnění zadávací dokumentace

Příloha - Krycí list


Přílohy
- priloha_c1_smlouvy_upresnena.zip (661.66 KB)