Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Tisk emisních plaket
Odesílatel Peter Safko
Organizace odesílatele Státní fond životního prostředí České republiky [IČO: 00020729]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.08.2014 14:28:19
Předmět Dodatečné informace č. 3

Zadavatel veřejné zakázky „Tisk emisních plaket“ poskytuje na základě žádosti jednoho z dodavatelů tyto dodatečné informace k zadávací dokumentaci:

DOTAZ:
„Dobrý den, prosím o upřesnění specifikace papíru, protože v posuzování výsledné ceny hraje velkou roli, délka vláken, množství/hustota na dm2. Plastovými vlákny se rozumí polyuretanová vlákna/DTEX?“

ODPOVĚĎ:
SFŽP ČR realizuje zadávací řízení na tisk emisních plaket, které musí splňovat předepsané technické parametry určené zadavatelem, včetně záruční doby i požadovaných ochranných prvků, přičemž této specifikaci musí odpovídat i typ papíru určeného pro samotný tisk. Z tohoto důvodu je přílišná konkretizace papíru pro tisk emisních plaket neadekvátní a zadavatel upozorňuje, že volba materiálu se má odvíjet výlučně od technických parametrů kladených na samotné emisní plakety uvedených v čl. 1.4 Zadávací dokumentace a v § 3 a příloze č. 2 nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách, ve znění pozdějších předpisů.

Dle znaleckého posudku soudního znalce v oboru polygrafie existuje v rámci zadaných parametrů několik možných výrobců i značek použitelných papírů. Jedná se například o papíry zn. Polyart, Yupo, Synaps od firmy Agfa, Valéron od společnosti Valéron Strength, Robuskin firmy Papico, Tyvek společnosti DuPont, Neobond a Pretex firmy Neenah Lahnstein a další.


Přílohy
- Dodatečné informace č. 3_el. podpis.pdf (197.05 KB)