Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: T-Mobile Czech Republic a.s.
IČO: 64949681
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 7
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 4
Konečná cena zakázky: 1 753 200,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 2 121 372,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 24.11.2015