Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Helpdesk
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: (1) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby – zabezpečení vybraných služeb koncových uživatelů a systémové administrace koncových zařízení ICT technologií.
Předpokládaný počet spravovaných zařízení je 400, které obsluhuje cca 250 uživatelů. Služba bude čerpána na pracovištích Praha a Brno. Požadovaná úroveň SLA podpory je každý pracovní den od 8.00 do 16.00 hodin s reakční dobou do 4 hodin od nahlášení incidentu s dobou vyřešení do 16ti hodin (uvedené lhůty se počítají v rámci doby sestávající z časových intervalů 8.00 - 16.00 hodin v pracovní dny). Tato úroveň SLA je platná pro všechny typy incidentů.
Poskytování služby zahrnuje správu operačního systému MS Windows, správu a instalaci schváleného SW, správu příslušenství osobních počítačů (lokální a síťové tiskárny, skenery, fotoaparáty a další), lokální zpřístupnění síťových prostředků (fileshare, printshare), správu zabezpečení koncových bodů (antivir a firewall, updaty), evidenci hardwaru a softwaru v aplikaci zadavatele podle jeho interních pravidel, zajištění záručního servisu u autorizovaného servisního partnera, zajištění pozáručního servisu, zapůjčení koncového zařízení podobných parametrů v případě opravy či reinstalace.
(2) Bližší specifikace plnění veřejné zakázky je uvedena v Příloze 3 (Technická specifikace) a Příloze 4 (Smluvní podmínky).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Klárov 131/3
118 21 Praha 1
Kontakt: Pro účely komunikace v průběhu zadávacího řízení (např. pro příjem žádostí o dodatečné informace k zadávacím podmínkám) se stanovuje tato kontaktní osoba: Mgr. Martina Šnoblová, e-mail cgs-helpdesk@pfi.cz, tel. 222 220 334.
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 25. 05. 2016 10:00
Počátek běhu lhůt: 06. 04. 2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: