Formulář 51 - Zrušení zadávacího řízení/soutěže o návrh

Název formuláře Zrušení zadávacího řízení/soutěže o návrh
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7551011003553


1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Název:
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
Adresa:
Vršovická 1442/65
Obec:
Praha
PSČ:
100 10
Stát:
CZ
Kontaktní údaje:
Samostatné oddělení veřejných zakázek
Telefon:
+420 267122551
K rukám:
Ing. Josef Dohnal
       
E-mail:
josef.dohnal@mzp.cz
Fax:
+420 267126551
Internetová adresa (ve vhodných případech)
Obecná adresa veřejného zadavatele/sektorového zadavatele (URL):
http://www.mzp.cz
Adresa profilu zadavatele (URL):
https://ezak.mzp.cz/profile_display_2.html

2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A HLAVNÍ PŘEDMĚT ČÍNNOSTI

 
včetně jejich organizačních složek
 
Veřejný zadavatel zadává veřejnou zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů
 

3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI SEKTOROVÉHO ZADAVATELE

 

4) PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY/SOUTĚŽE O NÁVRH

4.1) Toto zrušení se týká
(a) veřejné zakázky na
 
 
     
     
     
4.2) Název přidělený veřejné zakázce/soutěži o návrh veřejným zadavatelem/sektorovým zadavatelem
Generální dozor objednatele
4.3) Stručný popis veřejné zakázky/soutěže o návrh
Jedná se o výkon technického dozoru investora pro Ministerstvo životního prostředí při zajišťování nebo likvidaci starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl v rámci celé České republiky. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
4.4) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (ve vhodných případech)
Hlavní předmět
71700000-5
 
Další předměty
71248000-8
71315400-3
 
 
 
 

5) DRUH ŘÍZENÍ

5) Druh zadávajícího řízení veřejné zakázky
 
 
 
 
 
 
 

6) UKONČENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY/SOUTĚŽE O NÁVRH ZRUŠENÍM

6.1 Veřejná zakázka/Soutěž o návrh byla uveřejněna v IS VZ pod evidenčním č.:
403553
dne:
06/02/2015 (dd/mm/rrrr)
6.2 Veřejná zakázka/Soutěž o návrh byla uveřejněna v Úředním věstníku EU pod evidenčním č.
2015/S 029-049005
dne:
11/02/2015 (dd/mm/rrrr)
6.3 Veřejná zakázka je rozdělena na části
 
6.4 Jde o
 
 
6.5 Stručný důvod zrušení (včetně uvedení odkazu na příslušné ustanovení § 84 zákona):
Zadavateli zbyla k posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek pouze jedna nabídka. Proto byl v souladu s § 84 odst. 1 písm. e) zákona povinen bez zbytečného odkladu zadávací řízení zrušit.

7) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ

7) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
28/04/2015 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh