Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Úklid v prostorách centrály SFŽP ČR
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy podle § 11 Zákona mezi Zadavatelem a jedním Dodavatelem na dobu určitou patnácti (15) měsíců, tj. od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2016, jejímž předmětem je provádění úklidových prací a dalších souvisejících činností v prostorách pracoviště centrály SFŽP ČR na adrese Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, ve 2. – 6. patře (3.- 7. NP), v 9. patře (10. NP)
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4
Kontakt: Ivana Kutra
e-mail: ivana.kutra@sfzp.cz
tel:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 16. 12. 2014 10:00
Počátek běhu lhůt: 02. 12. 2014
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: