Formulář 51 - Zrušení zadávacího řízení/soutěže o návrh

Název formuláře Zrušení zadávacího řízení/soutěže o návrh
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7451011091184


1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Název:
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
Adresa:
Vršovická 1442/65
Obec:
Praha 10
PSČ:
100 10
Stát:
CZ
Kontaktní údaje:
Samostatné oddělení veřejných zakázek
Telefon:
+420 267122549
K rukám:
Marcela Štrobichová
       
E-mail:
marcela.strobichova@mzp.cz
Fax:
+420 267126549
Internetová adresa (ve vhodných případech)
Obecná adresa veřejného zadavatele/sektorového zadavatele (URL):
http://www.mzp.cz
Adresa profilu zadavatele (URL):
https://ezak.mzp.cz/profile_display_2.html

2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A HLAVNÍ PŘEDMĚT ČÍNNOSTI

 
včetně jejich organizačních složek
 
Veřejný zadavatel zadává veřejnou zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů
 

3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI SEKTOROVÉHO ZADAVATELE

 

4) PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY/SOUTĚŽE O NÁVRH

4.1) Toto zrušení se týká
(a) veřejné zakázky na
 
 
     
     
     
4.2) Název přidělený veřejné zakázce/soutěži o návrh veřejným zadavatelem/sektorovým zadavatelem
Dodávka automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí
4.3) Stručný popis veřejné zakázky/soutěže o návrh
Předmětem veřejné zakázky je nákup segmentů vozidel pro vozový park resortu Ministerstva životního prostředí na základě uzavřených kupních smluv v rámci každé z částí veřejné zakázky. Veřejná zakázka je rozdělena na 7 částí v souladu s § 98 ZVZ.
4.4) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (ve vhodných případech)
Hlavní předmět
34110000-1
 
Další předměty
34131000-4
 
 
 
 

5) DRUH ŘÍZENÍ

5) Druh zadávajícího řízení veřejné zakázky
 
 
 
 
 
 
 

6) UKONČENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY/SOUTĚŽE O NÁVRH ZRUŠENÍM

6.1 Veřejná zakázka/Soutěž o návrh byla uveřejněna v IS VZ pod evidenčním č.:
491184
dne:
13/08/2014 (dd/mm/rrrr)
6.2 Veřejná zakázka/Soutěž o návrh byla uveřejněna v Úředním věstníku EU pod evidenčním č.
2014/S 156-280314
dne:
16/08/2014 (dd/mm/rrrr)
6.3 Veřejná zakázka je rozdělena na části
 
6.4 Jde o
 
 
6.5 Stručný důvod zrušení (včetně uvedení odkazu na příslušné ustanovení § 84 zákona):
§ 84 odst. 1 písm. e) ZVZ "Zadavatel zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení, pokud obdržel pouze jednu nabídku (…)" a § 84 odst. 1 písm. a) ZVZ "Zadavatel zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení, pokud nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky (…)"

7) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ

7) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
14/10/2014 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh


PŘÍLOHA B
(INFORMACE O ČÁSTECH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY K FORMULÁŘI PRO OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO SOUTĚŽE O NÁVRH)

ČÁST ZAKÁZKY č.
3
NÁZEV
Dodávka automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí - část 3
1) STRUČNÝ POPIS
Předmětem části 3 veřejné zakázky je nákup cca 4 kusů vozidel segmentu: malé terénní automobily 4 x 4 segmentu I, kategorie M1G.
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (ve vhodných případech)
Hlavní předmět
34110000-1
 
Další předměty
 
 
 
 
3) STRUČNÝ DŮVOD ZRUŠENÍ ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (včetně uvedení odkazu na příslušné ustanovení § 84 zákona):
Dne 13. října 2014 bylo rozhodnutím zadavatele zrušeno zadávací řízení na část 3 veřejné zakázky. Ve lhůtě pro podání nabídek v uvedené části veřejné zakázky byla podána pouze jediná nabídka. Tím byly naplněny znaky uvedené v § 84 odst. 1 písm. e) zákona, který stanoví, že „Zadavatel zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení, pokud obdržel pouze jednu nabídku (…).“
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------

PŘÍLOHA B
(INFORMACE O ČÁSTECH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY K FORMULÁŘI PRO OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO SOUTĚŽE O NÁVRH)

ČÁST ZAKÁZKY č.
4
NÁZEV
Dodávka automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí - část 4
1) STRUČNÝ POPIS
Předmětem části 4 veřejné zakázky je nákup cca 4 kusů vozidel segmentu: terénní automobily 4 x 4 segmentu I, kategorie N1G s karoserií Double-cab.
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (ve vhodných případech)
Hlavní předmět
34110000-1
 
Další předměty
 
 
 
 
3) STRUČNÝ DŮVOD ZRUŠENÍ ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (včetně uvedení odkazu na příslušné ustanovení § 84 zákona):
Dne 13. října 2014 bylo rozhodnutím zadavatele zrušeno zadávací řízení na část 4 veřejné zakázky. Ve lhůtě pro podání nabídek v uvedené části veřejné zakázky byla podána pouze jediná nabídka. Tím byly naplněny znaky uvedené v § 84 odst. 1 písm. e) zákona, který stanoví, že „Zadavatel zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení, pokud obdržel pouze jednu nabídku (…).“
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------

PŘÍLOHA B
(INFORMACE O ČÁSTECH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY K FORMULÁŘI PRO OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO SOUTĚŽE O NÁVRH)

ČÁST ZAKÁZKY č.
5
NÁZEV
Dodávka automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí - část 5
1) STRUČNÝ POPIS
Předmětem části 5 veřejné zakázky je nákup cca 2 kusů vozidel segmentu: terénní automobily 4 x 4 segmentu I, kategorie N1G se skříňovou karoserií kombi, 7 místné.
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (ve vhodných případech)
Hlavní předmět
34110000-1
 
Další předměty
 
 
 
 
3) STRUČNÝ DŮVOD ZRUŠENÍ ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (včetně uvedení odkazu na příslušné ustanovení § 84 zákona):
Dne 13. října 2014 bylo rozhodnutím zadavatele zrušeno zadávací řízení na část 5 veřejné zakázky. Ve lhůtě pro podání nabídek v uvedené části veřejné zakázky nebyla podána žádná nabídka. Tím byly naplněny znaky uvedené v § 84 odst. 1 písm. a) zákona, který stanoví, že „Zadavatel zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení, pokud nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky, (…).“
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------

PŘÍLOHA B
(INFORMACE O ČÁSTECH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY K FORMULÁŘI PRO OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO SOUTĚŽE O NÁVRH)

ČÁST ZAKÁZKY č.
6
NÁZEV
Dodávka automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí - část 6
1) STRUČNÝ POPIS
Předmětem části 6 veřejné zakázky je nákup cca 1 kusu vozidla segmentu: dodávkový automobil kombi segmentu K, 5/6 místné s větším prostorem pro náklad.
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (ve vhodných případech)
Hlavní předmět
34110000-1
 
Další předměty
 
 
 
 
3) STRUČNÝ DŮVOD ZRUŠENÍ ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (včetně uvedení odkazu na příslušné ustanovení § 84 zákona):
Dne 13. října 2014 bylo rozhodnutím zadavatele zrušeno zadávací řízení na část 6 veřejné zakázky. Ve lhůtě pro podání nabídek v uvedené části veřejné zakázky byla podána pouze jediná nabídka. Tím byly naplněny znaky uvedené v § 84 odst. 1 písm. e) zákona, který stanoví, že „Zadavatel zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení, pokud obdržel pouze jednu nabídku (…).“
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------

PŘÍLOHA B
(INFORMACE O ČÁSTECH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY K FORMULÁŘI PRO OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO SOUTĚŽE O NÁVRH)

ČÁST ZAKÁZKY č.
7
NÁZEV
Dodávka automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí - část 7
1) STRUČNÝ POPIS
Předmětem části 7 veřejné zakázky je nákup cca 1 kusu vozidla segmentu: dodávkový automobil kombi segmentu K, kategorie N1, 5 místný, 4 x 4.
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (ve vhodných případech)
Hlavní předmět
34110000-1
 
Další předměty
34131000-4
 
 
 
 
3) STRUČNÝ DŮVOD ZRUŠENÍ ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (včetně uvedení odkazu na příslušné ustanovení § 84 zákona):
Dne 13. října 2014 bylo rozhodnutím zadavatele zrušeno zadávací řízení na část 7 veřejné zakázky. Ve lhůtě pro podání nabídek v uvedené části veřejné zakázky nebyla podána žádná nabídka. Tím byly naplněny znaky uvedené v § 84 odst. 1 písm. a) zákona, který stanoví, že „Zadavatel zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení, pokud nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky, (…).“
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------