Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Oprava podlah a pokládka koberců na OI Ústí nad Labem
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami oprava podlah a pokládka koberců v 2. NP budovy Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ústí nad Labem dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 těchto zadávacích podmínek.

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE CPV KÓDŮ
Pokládka podlahových krytin a obkládání stěn 45430000-0
Stěhovací služby 98392000-7

Prohlídka místa plnění uskuteční dne 04. 11. 2020 od 11:00 hod. na adrese: Oblastní inspektorát ČIZP Ústí nad Labem, Výstupní 508/9, 400 07 Ústí nad Labem.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mzp.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 16.11.2020 11:00
Datum zahájení: 27.10.2020 14:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):