Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Aktualizace a zpracování Požárně bezpečnostního řešení, Dokumentace zdolávání požáru a Pasportizace pro objekty vybraných Oblastních inspektorátů a ředitelství ČIŽP
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je realizace aktualizace a zpracování Požárně bezpečnostního řešení, dále jen „PBŘ“, Dokumentace zdolávání požáru, dále jen „DZP“, případně zpracování Pasportizace jako plnohodnotnou náhradu PBŘ pro objekty vybraných Oblastních inspektorátů a ředitelství České inspekce životního prostředí.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 zadávacích podmínek.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Na Břehu 267/1a
190 00 Praha 9
Kontakt: Mgr. Ing. Markéta Šťástková
marketa.stastkova@cizp.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 15.04.2020 10:00
Datum zahájení: 06.03.2020 13:00