Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: ŘDT - laboratorní váhy
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami dodávka 1 ks laboratorní analytické váhy a 1 ks laboratorní předvážky dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávacích podmínek.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: podatelna zadavatele
Na Břehu 267/1a
190 00 Praha 9
Kontakt: Mgr. Ing. Markéta Šťástková
marketa.stastkova@cizp.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 28.08.2019 10:00
Datum zahájení: 13.08.2019 13:00